SÄÄTIÖ ELÄÄ AJASSA

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö lähestyy 75 vuoden ikää. Kun huomioidaan säätiötä edeltäneen osakeyhtiön toiminta, historiamme ulottuu jo noin 125 vuoden ajalle. Säätiön perustamisen taustalla vuonna 1949 oli tarve varmistaa laadukkaan liiketalouden ammatillisen koulutuksen toteuttaminen samassa osakeyhtiössä toimineen Kauppakorkeakoulun itsenäisen toiminnan kehittyessä.

Kun läpikäy yhteisömme toimintahistorian keskeisimmät tapahtumat, huomaa, että säätiön toimintaa on uudistettu ja kohdistettu kunkin aikakauden asettamien vaatimusten sekä tarpeiden mukaisesti.

Säätiö on keskeisesti toiminut ammatillisen opetuksen järjestäjänä.  Kokonaistoimintaa on kehitetty aktiivisesti ja usein ennakolta toimintaympäristön muutokset ja koulutuspolitiikan painotukset huomioiden.  Tästä ovat erinomaisina esimerkkeinä säätiön osallistuminen yhtenä perustajana Helia ammattikorkeakoulun (nykyisin Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy) muodostamiseen 1990-luvulla sekä säätiön ylläpitämän Suomen Liikemiesten Kauppaopiston fuusioiminen Helsingin kauppaoppilaitoksen kanssa vuonna 2009. Sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu että Business College Helsinki ovat nyt toimialoillaan johtavia oppilaitoksia, joiden taustalla säätiömme aktiivisesti vaikuttaa.

Säätiön tehtävän toteuttaminen on edellyttänyt myös monia hankkeita oppilaitoksen toimitilojen osalta. Pasilaan 1970-luvulla rakennettu toimitalo on edelleen säätiömme toiminnan ytimessä ja kiinteistötoiminnan talous tuloineen, menoineen ja vastuineen on merkittävässä roolissa arjen toiminnassa.

Säätiön säännöt mahdollistavat myös apurahojen ja stipendien jakamisen. Tätä toimintaa raamittavat säätiön säännöt sekä säätiön talous. Business College Helsingille, sen opiskelijoille sekä henkilöstölle on jo vuosien ajan myönnetty apurahoja sekä stipendejä mm. moninaisiin kehityshankkeisiin, ammatilliseen kehittymiseen sekä opintomatkoihin. Opiskelijoiden ja henkilöstön apurahojen hakuaika on juuri päättynyt, ja säätiön hallitus tekee päätökset apurahoista maaliskuussa. Oppilaitos hakee apurahoja kehityshankkeilleen syksyisin.

Parin viime vuoden aikana säätiö on myöntänyt apurahoja myös säätiön sääntöjen mukaisesti liikesivistyksen edistämiseen sekä liike-elämän ja koulutuksen väliseen yhteistyöhön. Apurahaa ovat saaneet mm. muutamat tutkijat, nuorten talousosaamista vahvistava hanke sekä korkeakoulujen toteuttama kaupan alan verkkokoulutus.  Vuoden 2023 apurahahaku lähestyy. Säätiön hallitus linjaa maaliskuussa tämän vuoden apurahahaun erityiset painopistealueet ja hakuaika on toukokuussa.

Uskon vahvasti, että säätiö elää taas kerran ajassa ja tekee tähän hetkeen sopivia linjauksia tuettavista hankkeista.

Keväisin terveisin

Jarmo Oksaharju

säätiön hallituksen puheenjohtaja