HBC Oy

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö myöntää apurahoja

  • Helsinki Business College Oy:n ylläpitämän Business Collegen kehittämishankkeisiin
  • Business Collegen henkilöstölle
  • Business Collegen opiskelijoille
  • säätiön säännöissä tarkoitetuille muille tahoille

Hakukaudet

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön apurahat ovat haettavissa vuosittain helmikuun loppuun ja lokakuun 15. päivään mennessä.

Hakukauden alkamisesta ja haettavissa olevista erityisapurahoista tai stipendeistä ilmoitetaan säätiön www-sivuilla ja oppilaitoksen sivuilla www.bc.fi

HBC Oy – Grants

The Foundation of Finnish Business College provides grants for

  • Development projects of Business College Helsinki, ran by Helsinki Business College Oy
  • Staff of Business College Helsinki
  • Students of Business College Helsinki
  • Other parties referred to in the rules of the Foundation

Application periods

Application deadlines for grants given out by the Foundation of Finnish Business College are yearly in the end of February and the October 15, date

The beginning of the application period and information on special grants or scholarships will be announced on the web site of the Foundation and that of Business College Helsinki www.bc.fi