Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön 8.9.2022 myöntämät apurahat

Kiviholma Sanni: 20.000 € , Väitöskirjatyö maahan muuttaneiden integroitumisesta työmarkkinoille 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy: 37.000 €, Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan joustavan Maahanmuuttajakoordinaattori Works & Study -mallin avulla 

Bontenbal Ilona: 20.000 €, Post doc -tutkimus työharjoittelut siltana koulutuksen ja työelämän välillä ulkomaalaisille opiskelijoille

Swanda Annukka: 20.000 €, Väitöskirjatutkimus Leveraging service design towards inclusive employment

YritysEspoo: 25.000 €, Maahanmuuttajataustaisten yrityksen perustamis-  ja neuvontapalveluiden kehittäminen palvelun muotoilun kautta -hanke

Lukkarinen Anna: 20.000 €, Post doc -tutkimus Kestävyys ja etiikka kasvuyritysrahoituksessa

Lappeenrannan- Lahden teknillinen yliopisto LUT : 25.000 €, Kansainväliset mahdollisuudet ja liiketoimintamallit yrittäjämäisessä ekosysteemissä -hanke

Paavola Lauri: 10.000 €, Post doc -tutkimus kaupan tulevaisuus ja ekosysteemit – Miten kompleksisia organisaatiorakenteita johdetaan?

Talous ja nuoret TAT: 30.000 €, Yrityskylä Yläkoulun kehittäminen -hanke

Live-säätiö sr: 30.000 €, Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien -hanke

Myönnetyt apurahat yhteensä 237.000 €

Apurahat olivat haettavissa 2.5-31.5.2022 ja vuoden 2022 säätiön hallituksen päättämät painopistealueet olivat:

1) Maahanmuuttajien laadukas integrointi koulutukseen ja työelämään

2) PK-yritysten kansainvälistymiskeinojen vahvistaminen

3) Tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin vastaaminen kaupan ja palvelujen alalla

Säätiön syksyn 2022 APURAHAT haettavissa 15.10.2022 mennessä

Apurahoja voivat hakea:

Business College Helsinki

Business College Helsingin päätoiminen henkilöstö

Business College Helsingin opiskelijat

Ohjeet ja lomakkeet löydät apurahat/HBC Oy otsikon alta

Lisätietoja:

Tervetuloa Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön kotisivulle.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja kehittää Business College Helsingissä harjoitettavaa koulutusta ja kehittämistyötä, edistää liikesivistystä sekä liike-elämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myöntää avustuksia, rahoittaa kehittämistoimintaa sekä myöntää stipendejä ja apurahoja.

Säätiö voi omistaa, tarjota ja ylläpitää toimitiloja tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Säätiö voi omistaa, säilyttää, kartuttaa ja pitää esillä konttorikone-ja kalustekokoelmaa sekä taidekokoelmaa.

Welcome to the homepage of the Foundation of Finnish Business College sr

The purpose of the foundation is to support and develop the education functions  and development work carried out at the  Business College Helsinki, to promote business education and co-operation between business and education. To achieve its purpose, the  foundation may finance development activities and award scholarships and grants.

The foundation may own, provide and maintain premises fot its purpose.

The foundation may own, preserve, collect and display a collection of office machinery and furniture as well as an art collection.