Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön apurahat haettavissa 2.5.-31.5.2022

Säätiön tarkoituksena on edistää liikesivistystä sekä liike-elämän ja alan koulutuksen välistä yhteistyötä. Säätiö myöntää apurahoja tätä tarkoitusta varten.

Apurahahaun erityiset painopistealueet ovat vuonna 2022:

1) Maahanmuuttajien laadukas integrointi koulutukseen ja työelämään

2) PK- yritysten kansainvälistymiskeinojen vahvistaminen

3) Tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin vastaaminen kaupan ja palvelujen alalla.

Hakuohjeet ja apurahalomakkeen löydät:

www.slk-saatio.fi/apurahat/muut-hakijat/

 

Tervetuloa Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön kotisivulle.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja kehittää Business College Helsingissä harjoitettavaa koulutusta ja kehittämistyötä, edistää liikesivistystä sekä liike-elämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myöntää avustuksia, rahoittaa kehittämistoimintaa sekä myöntää stipendejä ja apurahoja.

Säätiö voi omistaa, tarjota ja ylläpitää toimitiloja tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Säätiö voi omistaa, säilyttää, kartuttaa ja pitää esillä konttorikone-ja kalustekokoelmaa sekä taidekokoelmaa.

Welcome to the homepage of the Foundation of Finnish Business College sr

The purpose of the foundation is to support and develop the education functions  and development work carried out at the  Business College Helsinki, to promote business education and co-operation between business and education. To achieve its purpose, the  foundation may finance development activities and award scholarships and grants.

The foundation may own, provide and maintain premises fot its purpose.

The foundation may own, preserve, collect and display a collection of office machinery and furniture as well as an art collection.