Ylermi Rungon rahasto

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö päätti perustaa 30.3.1999 Ylermi Rungon stipendirahaston säätiön pitkäaikaisen luottamushenkilön kunniaksi.

Elannon entinen pääjohtaja Ylermi Runko (13.6.1927-7.10.2013) tuli oppilaitoksen johtokunnan jäseneksi vuonna 1968, ja siitä alkoi 2000-luvun puolelle jatkuva ura oppilaitoksen ja säätiön johtotehtävissä. Ylermi Runko toimi säätiön ylimmän päättävän elimen edustajiston johdossa aina vuoteen 2006 asti.

Ylermi Rungon rahastosta myönnetään stipendejä rahaston sääntöjen mukaisesti.

Säännöt

1. Rahaston pääoma

Rahaston peruspääoma on 110.270 markkaa (18.546,08 euroa).

2. Rahaston hallitus

Rahaston hallituksena toimii Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön hallitus.

3. Apurahan määrä

Rahastosta jaetaan vuosittain apurahoina enintään rahaston tuottoa vastaava määrä.

4. Rahaston tarkoitus

Rahasto jakaa apurahoja Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa (nykyisin Business College Helsinki) liiketoiminnan ja tieto-ja viestintätekniikan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Ylermi Rungon rahastoon on yhdistetty Alvi Wirtamon ja Kaius Sulosen rahastot ja näiden rahastojen perintönä rahasto voi jakaa vuosittain apurahat erityisesti saksan kieltä kiitettävästi harrastaneelle tai taloushallinnossa menestyneelle opiskelijalle.

5. Esitys apurahasta

Esityksen apurahan jakamisesta voivat tehdä oppilaitoksen henkilöstö sekä säätiön hallitus.

6. Päätös apurahasta

Apurahan jakamisesta päättää säätiön hallitus, joka voi myös siirtää asiasta päättämisen säätiön asiamiehelle.

7. Rahaston kartuttaminen

Rahasto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Mikäli vuosittaista tuottoa ei jaeta apurahana, säästynyt tuotto lisätään rahaston pääomaan.

8. Rahaston varojen sijoittaminen

Rahaston varojen sijoittamisesta päättää säätiön hallitus.

9. Rahaston purkaminen

Rahaston mahdollisesta purkamisesta ja rahojen käyttämisestä päättää säätiön hallitus.