Apurahat

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö sr myöntää apurahoja Helsinki Business College Oy:n kehittämiseen ja sen henkilökunnalle sekä opiskelijoille.

Säätiö myöntää apurahoja myös liikesivistyksen edistämiseen sekä liike-elämän ja koulutuksen väliseen yhteistyöhön säätiön hallituksen vuosittain päättämien painopistealueiden mukaisesti.