Apurahat

Säätiö myöntää apurahoja sääntöjensä perusteella tarkoituksensa toteuttamiseksi:

1 ) Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö sr myöntää apurahoja Helsinki Business College Oy:n kehittämiseen ja sen henkilökunnalle sekä opiskelijoille.

2 ) Säätiö myöntää apurahoja myös liikesivistyksen edistämiseen sekä liike-elämän ja koulutuksen väliseen yhteistyöhön säätiön hallituksen vuosittain päättämien painopistealueiden mukaisesti.

Helsinki Business College Oy:lle myönnettävät apurahat:

  • Helsinki Business College Oy:n ylläpitämän Business Collegen kehittämishankkeisiin
  • Business Collegen henkilöstölle
  • Business Collegen opiskelijoille

Hakukaudet

Oppilaitokselle myönnettävät apurahat ovat haettavissa ainoastaan lokakuun 15. päivään mennessä.

Henkilöstölle ja opiskelijoille myönnettävät apurahat ovat haettavissa vuosittain helmikuun loppuun ja lokakuun 15. päivään mennessä.

Hakukauden alkamisesta ja haettavissa olevista apurahoista ilmoitetaan säätiön verkkosivuilla sekä oppilaitoksen sivuilla www.bc.fi

Päätökset

Säätiön hallitus päättää apurahojen saajat ja määrät vuosittain huhtikuun 15. päivään ja marraskuun loppuun mennessä.

Lomakkeet ja ohjeet

Selvitys apurahan käytöstä (lomake)

Apurahojen myöntämisperiaatteet (lomake)

Grand application (form)

Grand report (form)

Myönnetyistä apurahoista on aina tehtävä apurahaselvitys ohjeiden mukaisesti.

Liikesivistyksen edistämiseen ja liike-elämän ja koulutuksen väliseen yhteistyöhön myönnettävät apurahat (muut hakijat):

Säätiön hallitus päättää vuosittain haettavien apurahojen painopistealueet sekä apurahojen määrän huomioiden säätiön säännöt ja talouden.

Hakukaudet

Apurahahaku on vuosittain toukokuussa ja hausta ilmoitetaan säätiön verkkosivuilla sekä tiedejatutkimus –verkkopalvelussa.

Päätökset

Säätiön hallitus päättää apurahojen saajat ja määrät vuosittain syyskuun 15. päivään mennessä.

Lomakkeet ja ohjeet

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella ja hakemusten tulee olla suomenkielellä.

Apurahahaku vuodelle 2023 on päättynyt

Myönnetyistä apurahoista on aina tehtävä apurahaselvitys ohjeiden mukaisesti.