Organisaatio

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön Y-tunnus on
0202197-2 ja kotipaikka Helsinki.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Säätiöllä on toimitusjohtaja, joka hoitaa säätiön hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Säätiö

Säätiön toimintaa valvoo tilintarkastaja sekä Patentti- ja rekisterihallitus.
Säätiö on sitoutunut noudattamaan hyvää säätiötapaa.

Säätiön omistukset

Suoman Liikemiesten Kauppaopisto fuusioitui Helsingin Kauppaoppilaitoksen kanssa vuonna 2009. Säätiö omistaa perustetusta Helsinki Business College Oy:stä 50 %. Yhtiön toinen omistaja on Helsingin seudun kauppakamari.

Säätiö omistaa 39,5 prosenttia Kiinteistö Oy Opetustalon osakkeista, minkä perusteella hallinnassamme on ns. SLK-talo Itä-Pasilassa ja päävuokralaisena toimii Business College Helsinki.

Toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi säätiöllä on sijoitusomaisuutta, jota hoidetaan sijoituspolitikan mukaisesti varainhoitajien toimesta.

Edellä mainittujen lisäksi säätiöllä on oikeus esittää jäseniä Helia säätiön sr:n hallitukseen. Helia säätiö omistaa 60,5 % Kiinteistö Oy Opetustalon osakkeista ja säätiö vaikuttaa monipuolisesti Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallinnossa.

Hallitus

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön hallitukseen valitaan vähintään yhdeksän (9) ja enintään viisitoista (15) jäsentä kustakin seuraavista liike-elämän järjestöistä:

 • ATK-instituutti säätiö sr
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • K-Kauppiasliitto ry
 • Keskuskauppakamari
 • Kaupan Liitto ry
 • Suomen Liikemies-Yhdistys ry
 • Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
 • Suomen Yrittäjät ry
 • ja Vantaa kaupunki nimeää yhden edustajan

Lisäksi hallitukseen voi kuulua enintään kuusi (6) hallituksen kutsumaa kunniajäsentä.
Hallitus valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi.

Hallitus vastaa säätiön hallinnosta, edustaa sitä ja käyttää sen päätäntävaltaa.

Hallitus 1.1.2022 –31.12.2024

Puheenjohtaja

Jarmo Oksaharju, kauppatieteiden maisteri, kunniajäsen

Varapuheenjohtaja

Kai Laikio, kunniajäsen

Jäsenet

 • Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, Kaupan liitto ry
 • Erkki Pärssinen, toimitusjohtaja, kunniajäsen
 • Marja Vartiainen, koulutusasiantuntija, Suomen Yrittäjät
 • Caj Sainio, kenttäpäällikkö, K-kauppiasliitto ry
 • Ari Ranki, toisen asteen koulutuksen johtaja, Vantaan kaupunki
 • Ulla Tallinen, koulutuspäällikkö, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
 • Eira Vatanen, toiminnanjohtaja, Suomen Liikemies-Yhdistys ry
 • Jorma Loimukoski, varatuomari, kunniajäsen
 • Mikko Vieltojärvi, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Pertti Vahermaa, toimitusjohtaja, ATK-instituutti säätiö sr
 • Johanna Sipola, johtaja, Keskuskauppakamari

Säätiön toimitusjohtaja

Hanna Ekdahl