Apurahoja haettiin ennätysmäärä

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö sr (SLK Säätiö) myöntää apurahoja liikesivistyksen edistämiseen sekä liike-elämän ja koulutuksen väliseen yhteistyöhön. SLK Säätiöllä oli toukokuussa avoin apurahahaku, jossa haettiin apurahoja yhteensä yli 820.000 euroa. 

Toukokuun 2024 haun erityiset painopistealueet olivat: 

1) Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen kaupan ja
palvelujen alalla;
2) Uusien teknologioiden ja/tai tekoälyn hyödyntäminen
liiketoiminnassa; sekä
3) Monimuotoisuuden johtaminen liike-elämässä.

Olemme aloittaneet apurahahakemusten käsittelyn ja tarkoituksena on, että SLK Säätiön hallitus tekisi lopulliset päätökset myönnettävistä apurahoista syyskuun aikana. Alustavasti tähän apurahahakukierrokseen on varattuna jaettavia apurahoja noin 120.000 euroa.  Tässä vaiheessa kiitämme hakijoita huolella valmistelluista hakemuksista ja toivotamme hyvää kesää!